Kamienok v novom zložení na 21. Ružomberskom jarmoku.
späť
Kamienok v Ružomberku
zľava: Renáta, Zuzana, Marika a Monika.
Stránka bola aktualizovaná: 17.06.2007
© jún 2007,  Miroslav Jurči