Najbližšie vystúpenia:
The nearest presentations:
späť na hlavnú stránku                back

termíny boli aktualizované dňa: 15. novembra 2009 (date of last modification)S vysokoškoláčkami, ktoré teraz študujú v Bratislave, Nitre, Ružomberku a Ostrave (ČR) je to čoraz ťažšie:-)
Na vysokú školu - v Košiciach - nastúpila aj Marika a Renáta už začala "zarezávať" na ZŠ J. Matúšku v D. Kubíne.

Skupina ukončila svoju hudobnú činnosť
Niektoré termíny a časy (aj tie, ktoré sú ešte len v jednaní) hádam včas upresníme:-)


Stránka bola aktualizovaná: 15.11.2009
© september 1999 - 2009,  Miroslav Jurči