Návšteva v Detskom domove v Istebnom
2. 3. 2004

späť


  V utorok dňa 2. 3. 2004 sme sa s našim programom opäť vybrali do detského domova, tentokrát do Istebného. Vo viac ako hodinovom programe si mohli deti z domova nielen vypočuť country piesne, ale aj naučiť sa a zatancovať si nový tanec Line dance. Ani teraz dievčatá do domova neprišli s prázdnymi rukami. Ponúkli deti vlastnoručne napečenými koláčmi a korbáčikmi, ktoré zase deťom zaslali žiaci zo ZŠsMŠ z Hladovky. Akciu pomáhalo dievčatám pripraviť Občianske združenie Prameň v Hladovke.

Pozorní poslucháči, marec 2004
Poslucháči z domova.

My sme sa odvážili, marec 2004
Naučíme sa spolu Line dance.

A hneď aj vyskúšali, či to naozaj vieme, marec 2004
My si to teraz vyskúšame...

Nám sa to páčilo, marec 2004
... a my im zase zatlieskame...


Copyright © Marec 2004,  Miroslav Jurči